API NEDİR? 1

API (Application Programming Interface), Uygulama Programlama Arabirimi anlamına gelir. API, bir programın verilere, sunucu yazılımına veya diğer programlara ulaşabilmek için kullandığı bir bağlantı arayüzüdür. İki makinenin nasıl konuştuğunu belirleyen bir dizi kuralları içerir.   Bir API, bir uygulama veya servisin belirli işlevlerini başka bir uygulama veya servisin kullanımına açar.

API’lar, farklı yazılım dilleri ve platformlar arasında iletişim kurmanın standardize edilmiş yoludur. Bu sayede yazılımcılar, başka bir yazılımın belirli işlevlerine erişerek kendi uygulamalarında kullanabilirler. Örneğin, bir web sitesinin API’si, başka bir uygulama tarafından web sitesindeki verilere erişim sağlayabilir.

API kullanımın asıl amacı bir uygulamanın bütün veya bazı metotlarını diğer uygulamaların kullanıma açarak uzaktan gelecek veri ve bilgi taleplerini kolayca ve hızlıca karşılamaktadır. Böylelikle tek bir uygulamada gerçekleşen işlemlerden izin verilen uzak kullanıcılar belirli parametreler sayesinde faydalanabileceklerdir. API genel olarak gerçek zamanlı veriyi tek tek işlemeye yarar. Sunucunun JSON veya XML API üzerinden gönderdiği parametre içeren veya içermeyen girdiyi sunucu işler ve geriye bir sonuç kümesi veya sadece başarı bildirimi döner. Verinin sadece belli bir kısmında yapılacak güncellemeler bir parametre gerektirir. API ise bu işlemlerin hem hızlı hem de pratik olmasını sağlar.

API NASIL ÇALIŞIR?

API’nin çalışma şekli aşağıdaki gibidir.

·       Alıcı program bir istek (API Çağrısı) yapar. Bu istek URI aracılığıyla Web sunucusuna istek fiili olarak işlenir. 

·       İstek alındıktan sonra API, harici program veya web sunucusuna çağrıda bulunur. 

·       Sunucu istenen bilgileri API’ye bir yanıt olarak gönderir. 

·       API, isteği yapan alıcı programa aldığı verileri aktarır. 

Çalışma mantığı nedir?

API kullanmak için, öncelikle API’ların erişim anahtarını edinmeniz gerekebilir. Erişim anahtarı, API’lara erişmek için kullanılan bir kimlik doğrulama yöntemidir. Daha sonra, API’ların sağladığı özelliklerin hangisine ihtiyacınız varsa, API’ların belirli bir URL’sine HTTP isteği yaparak erişebilirsiniz. Kısaca ortaya çıkacak süreç; beklenen görev, istenen kaynak ve HTTP yöntemi (GET, POST, PUT, DELETE vb.) belirtilerek yapılır. API yanıtı, genellikle JSON (JavaScript Object Notation) veya XML (Extensible Markup Language)gibi bir veri biçiminde gelir. Bu veri biçimleri, API isteği yapan uygulamaların API yanıtını kolayca işleyebilmesini sağlar.

 

API’ları kullanarak, uygulama geliştiricileri, başka bir uygulamanın belirli işlevlerine erişerek kendi uygulamalarında kullanabilirler. Örneğin, bir e-ticaret sitesi, bir ödeme ağ geçidinin API’sini kullanarak ödeme yapabilir veya bir harita servisinin API’sini kullanarak harita verilerini gösterebilir.

API’ları kullanırken, API’nın belirli sınırlamaları veya ücretlendirmesi olabileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca, API’yı kullanırken, API’nın sunduğu hizmetin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak için güvenlik protokollerini takip etmek önemlidir.

API TÜRLERİ NELERDİR?

Kullanım amaçlarına ve Mimari yapılarına göre farklı API türleri vardır.

Kullanım Amaçlarına Göre API Çeşitleri ;

1. Açık API: Herkesin erişimine açık olan API’lardır. Bu API’lar, genellikle geliştiricilerin üçüncü taraf uygulamalarında kullanabilecekleri halka açık verileri sağlar. Örnek olarak sosyal medya sitelerinin API’ları verilebilir. Açık API’lar, uygulama ekosistemlerini geliştirmek ve geliştiricilerin yeni uygulamalar oluşturmasına olanak tanımak için önemlidir.

2. Özel API: Yalnızca belirli bir kullanıcı grubunun erişimine açık olan API’lardır. Bu tür API’lar, şirket içi uygulamaların oluşturulmasını sağlamak için kullanılır. Örnek olarak, bir şirketin çalışanlarının sadece şirketin içindeki uygulamalara erişmesine olanak tanıyan bir API verilebilir.

3. Dahili API: Bir yazılım ürününün belirli bileşenleri arasındaki etkileşimi sağlamak için kullanılan API’lerdir. Bu tür API’lar, yazılımın belirli bileşenlerinin birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanır. Örnek olarak, bir web uygulamasının arka plandaki veritabanıyla iletişim kurmak için kullanabileceği bir API verilebilir.

Mimari Yapısına Göre API Çeşitleri ;

REST API: Temsili Durum Aktarımı anlamına gelen Representational State Transfer’ın kısaltması olan REST API, HTTP protokolünü kullanarak çalışan bir API servisidir. Server (Sunucu) ve Client (İstemci) arasında veri alışverişini sağlayan bir mimari modeldir. Rest API de Rest mimarisinin kullanımıyla web hizmetleri arasında veri alışverişini sağlayan uygulama ara birimidir.

HTTP isteklerinden GET, POST, PUT, DELETE gibi belirli işlevleri kullanır. REST, veri formatı olarak  JavaScript Nesne Gösterimi'ni (JSON) kullanır. 

REST, modern web tabanlı uygulamalar oluşturmak için sıklıkla kullanılan bir mimari model biçimidir. Oldukça kullanışlı olması, bakım kolaylığı sağlaması, kolay entegre olması ve hafif bir yapıda olması onu en çok tercih edilen API türlerinden biri yapmıştır. 

REST API, web hizmetlerinin tasarımını basitleştirir ve HTTP gibi yaygın kullanılan standartlarla uyumlu olduğu için çok sayıda platform ve programlama dili ile uyumlu çalışır.

REST API'ler Nasıl Çalışır?

·       İstemci, API’yi kullanarak sunucuya bir istek gönderir. Yani sunucu ile iletişime geçer. 

·       İstemcinin, REST API’yi nasıl kullanacağı sunucu uygulamalarının API belgesinde açıklanır.

·       Sunucu, istemcinin isteğini inceler ve onayı kabul eder. 

·       Sunucu, isteği onaylar ve işler.

·       Sunucu, istemciye bir yanıt gönderir. Yanıtta, istemcinin ihtiyacı olan bilgiler bulunur. Böylece işlem kusursuz bir biçimde tamamlanmış olur.

 

REST API Özellikleri Nelerdir?

REST mimarisi, 6 madde üzerine inşa edilmiştir.

1.     Stateless: Stateless yapısı sayesinde geçmişe yönelik bir tarama yapmanız gerekmez ve her reguest arasında bir kayıt tutmak zorunluluğu yoktur.

2.     Uniform Interface: Bu kısıt, client ve server arasındaki iletişim için belirlenmiş prensiplerle sağlanır.

3.     Cacheable: Client, gönderilen bilgilere göre bir cache mekanizması oluşturabilir.

4.     Client-Server: Bu kısıta göre client, server’ın sorumluluğundaki depolama işlemleri vb. şeylerle ilgilenmez.

5.     Layered System: Client-server mimarisi her zaman client’in direkt bir server’a istek göndermesi ve ondan cevap alması şeklinde değildir. Bu aşamada aralarda güvenlik katmanı, cache katmanı gibi katmanlar olabilir.

6.     Code on Demand: Code on demand kısıt, server’ın client’a belli durumlarda executable script’ler ve applet’ler gönderebilmesini kapsar.

 

REST-API’nin avantajları ve dezavantajları

AVANTAJLARI;

·       Geniş dil ve platform desteği: Farklı yazılım dilleri ve platfomlarla uyumlu olması sayesinde, daha esnek ve özelleştirilebilir uygulamalar geliştirilebilir.

·       Kolay entegrasyon: REST-API’lerin HTTP protokolü üzerinden çalışması ve yaygın veri formatlarını desteklemesi sebebiyle, hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilirler.

·       Verimli ve ölçeklenebilir: Stateless ve katmanlı yapıları sayesinde, REST-API tabanlı sistemler geniş ölçekte kullanılabilir ve kaynak kullanımı optimize edilmiştir.

·       İyi belgelenmiş ve topluluk desteği: REST-API’lerin geniş kullanımı ve yayılımı sayesinde, zengin bir belgeleme ve aktif bir topluluk desteği bulunmaktadır.

·       Bağımsızlık: REST, sunucu ve istemciyi bağımsız entiteler olarak ele alır. Sunucu ve istemci arasındaki iletişim, bağımsızdır ve istemci tarafından her istekte gerekli tüm bilgiler sunucuya iletilir. Bu, sunucunun istemci durumunu saklaması gerekmeksizin ölçeklenmesini kolaylaştırır.

·       Genişletilebilirlik: REST API'ları, yeni kaynaklar eklemek ve API'yi genişletmek kolaydır. Her kaynak, kendi URI'ye sahip olduğu için yeni kaynaklar eklemek API'yi karmaşıklaştırmaz.

·       Ölçeklenebilirlik: REST API'ları, ölçeklenmesi kolay bir yapı sunar. Bu, büyük veri akışlarına ve yüksek trafikli uygulamalara hizmet etmek için uygundur.

·       Çeviklik (Statelessness): REST, her isteği bağımsız olarak ele aldığı için sunucu tarafında oturum yönetimi gibi işlemler gerektirmez. Bu, sunucunun daha az kaynak kullanmasını sağlar.

 

 

DEZAVANTAJLARI;

·       Performans sorunları: Özellikle büyük ve yoğun veri transferlerinde, REST-API’ler HTTP protokolünün sınırlamaları nedeniyle performans sorunları yaşayabilir.

·       Over-fetching ve under-fetching: REST-API isteklerinde, istenen verilere göre fazla ya da eksik veri gönderilmesi problemi yaşanabilir.

·       Kurumsal Güvenlik: REST API, güvenlik konularını özelleştirilmiş bir şekilde ele alır, bu nedenle bazen kurumsal güvenlik gereksinimlerini karşılamak için ek iş gerektirebilir.

·       Karmaşıklık Yönetimi: Büyük ve karmaşık uygulamalarda, RESTful API'ların yönetimi ve belgelendirilmesi zor olabilir.

·       Standart Eksikliği: REST, birçok açıdan esneklik sunar, ancak bu, standart eksikliği ve farklı uygulamalar arasında tutarlılık sorunlarına yol açabilir.

·       Performans: REST, çok fazla veri trafiği olan uygulamalarda bazen SOAP gibi daha hafif olmayabilir. Özellikle büyük veri taşıma gereksinimleri varsa, REST API'ları daha fazla bant genişliği ve kaynak kullanımı gerektirebilir.

 

SOAP API:

SOAP (Simple Object Access Protocol) yani basit nesne erişim protokolüdür. HTTP üzerinden web servislerine erişmek için kullanılır. XML tabanlıdır. Çeşitli programlama dillerinde oluşturulmuş uygulamaların birbirleriyle etkin bir şekilde iletişim kurabilmesi için bir ara dil olarak geliştirilmiştir. Web servisler, uygulamalar arasında XML verisinin alışverişi için SOAP kullanır. SOAP, hem durum bilgisi olan(stateful) hem de durum bilgisi olmayan (stateless) işlemleri destekler.

SOAP, bir web hizmeti mimarisi olarak kullanıldığında, bir istemci ve bir sunucu arasında iletişim gerçekleştirir. İstemci, bir SOAP mesajı oluşturur ve sunucuya gönderir. Sunucu, mesajı alır, yanıt oluşturur ve geri gönderir. SOAP, REST'e kıyasla daha fazla güvenlik özelliği sağlar, ancak daha ağır ve daha az ölçeklenebilirdir.

SOAP, verileri temsil etmek ve uzaktan yöntem veya fonksiyon çağırmak için standartlaşmış bir yol sağlar. XML kullanarak mesaj biçimlendirmesi yapar ve farklı sistemler tarafından kolayca anlaşılabilir verilerin iletilmesini sağlar. SOAP mesajları genellikle Hyper Text Transfer Protokol (HTTP) veya diğer uygulama katmanı protokollerini kullanarak iletilir.

Bir SOAP mesajının ana bileşenleri arasında zarf (envelope), başlık (header) ve gövde (body) bulunur. Zarf, tüm SOAP mesajını kapsar ve mesajın yapısı ve işleme talimatları hakkında bilgi içerir. Başlık isteğe bağlıdır ve kimlik doğrulama veya şifreleme gibi ek bilgileri içerebilir. Gövde, gerçek veriyi veya çağrılan yöntemi içerir.

SOAP, istek-cevap, tek yönlü veya çok noktaya yayın gibi çeşitli iletişim desenlerini destekler. Ayrıca başlıklar aracılığıyla uygulama özel bilgileri taşıma yeteneğiyle esnekliği sağlar.

SOAP’ın bir ana avantajı, güvenlik, güvenilirlik ve işlem yönetimi gibi gelişmiş özellikleri desteklemesidir. Kimlik doğrulama, şifreleme ve hata işleme gibi özellikler için dahili mekanizmalar içerir. Bu özellikler, güçlü ve birbirleriyle uyumlu olma gerektiren kurumsal uygulamalar için SOAP’ı tercih edilen bir seçenek yapar.

Ancak, SOAP diğer alternatiflere, özellikle  REST’Ve göre daha karmaşık ve ağırdır. XML tabanlı mesaj formatı ve mesajların ayrıştırılması ve yorumlanması için gereken ek işlemler nedeniyle daha fazla iş yükü gerektirir.

Genel olarak, SOAP, dağıtık sistemler arasında yapılandırılmış ve güvenilir iletişim için tasarlanmış bir protokoldür. Özellikle gelişmiş özelliklerin ve uyumluluğun önemli olduğu durumlarda, kurumsal senaryolarda ve web servislerinde yaygın olarak kullanılmıştır.

Örnek olarak, bir SOAP isteği aşağıdaki gibi gözükebilir:

<SOAP-ENV:Envelope
    xmlns:SOAP-ENV=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”
    xmlns:example=”http://www.example.com/namespace”>
    <SOAP-ENV:Header>
        <example:Authentication>
            <example:Username>user123</example:Username>
            <example:Password>pass456</example:Password>
        </example:Authentication>
    </SOAP-ENV:Header>
    <SOAP-ENV:Body>
        <example:GetUserInfo>
            <example:UserID>12345</example:UserID>
        </example:GetUserInfo>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Bu örnek, “http://www.example.com/namespace” ad alanına sahip bir servisi kullanarak bir kullanıcının bilgilerini almak için bir SOAP isteği temsil eder. Başlık bölümünde kimlik doğrulama bilgileri yer alırken, gövde bölümünde ise kullanıcı kimliği belirtilmiştir.

Bu istek, bir SOAP sunucusuna gönderildikten sonra sunucu bu isteği işler, gerekli işlemleri gerçekleştirir ve sonuç olarak bir SOAP yanıtı döndürür.

SOAP'IN AVANTAJLARI

Platform Bağımsızlık: SOAP, farklı platformlar ve diller arasında çalışabilen bir iletişim protokolüdür. Bu, farklı sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırır.

Güvenlik: SOAP, güvenlik katmanlarını destekler ve mesajların şifrelenmesini, kimlik doğrulamasını ve yetkilendirilmesini sağlar. Bu nedenle hassas verilerin iletilmesi gereken uygulamalarda tercih edilir.

İşlem Odaklı: SOAP, işlem tabanlı bir iletişim protokolüdür. İstemci, sunucudan belirli bir işlem gerçekleştirmesini ister ve sunucu bu işlemi gerçekleştirir. Bu, belirli işlemleri belirli sonuçlar için kullanışlı hale getirir.

Genişletilebilirlik: SOAP, yeni başlıklar (header) ve özellikler eklemeyi kolaylaştırır. Bu, belirli kullanım senaryolarına özgü gereksinimleri karşılamak için uyarlanabilirlik sağlar.

Dil Bağımsızlık: SOAP, iletişimde kullanılan dillerden bağımsızdır. Bu, farklı dillerde yazılmış uygulamalar arasında iletişim kurma yeteneği sunar.

SOAP'IN DEZAVANTAJLARI

Karmaşıklık: SOAP mesajları, XML formatında olup, bu nedenle metinsel olarak karmaşıklığa neden olabilir. Bu, daha büyük veri paylaşımı gerektiğinde daha fazla bant genişliği kullanılmasına yol açabilir.

Performans: SOAP, diğer daha hafif iletişim protokolleri, özellikle REST (Representational State Transfer) ile karşılaştırıldığında daha fazla işlemci ve bant genişliği kaynağı gerektirebilir. Bu, performans açısından dezavantajlı olabilir.

İnsan Okunabilirlik: XML tabanlı SOAP mesajları, insanlar tarafından okunabilir ancak diğer veri formatlarına göre daha fazla karakter içerir. Bu, veri taşıma işleminin daha fazla kaynak gerektirmesine neden olabilir.

Standart Uygulama Eksikliği: SOAP kullanımında bazı durumlarda standartlaşmış yaklaşımların eksikliği bulunabilir. Bu, uygulama geliştiricilerinin her durum için özel çözümler oluşturmalarını gerektirebilir.

Artan Geliştirme Zamanı: SOAP, REST gibi daha hafif iletişim protokollerine göre uygulama geliştirme süresini uzatabilir. Karmaşıklık ve özel gereksinimler, geliştirme sürecini etkileyebilir.

NERELERDE KULLANILIR?

SOAP, web servislerinde kullanılan bir iletişim protokolüdür. SOAP mesajları, XML tabanlı bir formatta gönderilir. SOAP, farklı platformlarda ve dillerde çalışan uygulamalar arasında iletişim kurmanın güvenli ve güvenilir bir yolunu sağlar.

SOAP'ın bazı yaygın kullanımları:

Web hizmetleri: SOAP, web servislerini oluşturmak ve kullanmak için kullanılır. Web servisleri, farklı uygulamalar arasında veri ve hizmet alışverişi yapmanın bir yoludur.

İş entegrasyonu: SOAP, farklı iş sistemleri arasında veri ve hizmet alışverişi yapmak için kullanılır. Bu, işletmelerin daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir.

Mobil uygulamalar: SOAP, mobil uygulamalar için web servislerini kullanmak için kullanılır. Bu, mobil uygulamalara web servislerinin sağladığı işlevleri ve verileri erişmelerine olanak tanır.

SOAP'ın nasıl kullanıldığını gösteren örnekler:

Bir web servisi kullanarak bir ürün siparişi vermek: Bir kullanıcı, bir web servisini kullanarak bir ürün sipariş etmek için SOAP mesajları gönderebilir. Web servisi, siparişi işlemek ve kullanıcıya bir yanıt göndermek için SOAP mesajlarını kullanır.

Bir iş uygulamasından diğerine müşteri bilgileri göndermek: Bir iş uygulaması, bir diğerine müşteri bilgilerini göndermek için SOAP mesajları kullanabilir. Bu, müşteri verilerini tek bir yerde merkezileştirmeye ve güncel tutmak için kullanılabilir.

Bir mobil uygulamadan bir web servisine konum bilgileri göndermek: Bir mobil uygulama, bir web servisine konum bilgilerini göndermek için SOAP mesajları kullanabilir. Web servisi, bu bilgileri harita veya navigasyon gibi hizmetler için kullanabilir.

Bu örnekler, SOAP'ın nasıl kullanılabileceğinin sadece birkaç yolunu göstermektedir. SOAP, çeşitli uygulamalar için güçlü ve esnek bir iletişim protokolüdür.

SOAP örnek kodlar

SOAP İstek (Request) Örneği: Aşağıda bir SOAP isteği örneği verilmiştir. Bu örnek, bir hava durumu hizmetine bir şehir adını göndermeyi amaçlar.

​​​​​​

SOAP Yanıt (Response) Örneği: İsteğe verilen örneğin yanıtı aşağıda verilmiştir. Bu örnekte, İstanbul'un hava durumu bilgileri döndürülüyor.

SOAP Hata Yanıtı (Fault Response) Örneği: SOAP, hata yönetimi için bir hata yanıtı da içerebilir.

 

SOAP’ın özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

SOAP tamamen XML tabanlı bir protokoldür, veri biçimlendirmesi XML’dir. Bu nedenle geliştiricinin anlaması kolaydır.

Platformdan bağımsız bir protokoldür. 

Açık standart bir protokoldür, böylece herkes kullanabilir.

XML mesajlaşma için HTTP protokolünün bir uzantısıdır.

SOAP mesajlaşma, mesajları bir bilgisayardan diğer bilgisayarlara yayınlamak için kullanışlıdır.

İstemci-sunucu (client-server) mimarisini uygulamak mümkündür. İstemci, SOAP protokol mesajını kullanarak sunucu tarafında bulunan bir uzak prosedür çağrısını çağırabilir.

SOAP, web servisler için veri aktarımı sağlar.

SOAP, web servisler ile yapılması gerekenler hakkında bilgi içeren bir zarf (envelope) göndererek çalışır.

Tipik bir SOAP zarfı, bir WSDL (Web Service Definition Language) yani web hizmeti tanımlama dili dosyası içeren bir header ve body içerir. Bu zarfın tamamı servis sağlayıcıya gönderilir, bu sebeple SOAP’ın daha büyük bant genişliğine ihtiyacı vardır.

 

SOAP mesajının yapısını daha detaylı inceleyelim:

Bir SOAP mesajı; öğesinde, isteğe bağlı bir öğesi ve zorunlu bir öğesi içeren bir XML dokümanı olarak kodlanır. içerisinde bulunan öğesi, hataları bildirmek için kullanılır.
SOAP Envelope her SOAP mesajında bulunan root (kök) öğedir ve isteğe bağlı bir ile zorunlu bir öğesi olmak üzere iki alt küme içerir.
 

SOAP Header SOAP envelope yapısının isteğe bağlı bir alt öğesidir ve ileti yolu boyunca SOAP düğümleri tarafından işlenecek ilgili bilgileri iletmek için kullanılır.
 

SOAP Body mesajın nihai alıcısına yönelik bilgileri içeren SOAP envelope yapısının zorunlu bir alt öğesidir.
 

SOAP Fault, hataları bildirmek için kullanılan SOAP gövdesinin bir alt öğesidir. SOAP fault kodları:

Sender: Sorun gönderenden gelen yanlış veya eksik verilerden kaynaklanmıştır.

Receiver: Sorun, alıcı tarafında meydana gelen bir problemden kaynaklanmıştır.

VersionMismatch: Düğümün (node) kullanılan SOAP sürümünü tanımadığını gösterir.

MustUnderstand: Düğümün mustUnderstand ile işaretlenmiş bir bloğu tanımadığını belirtir.

Subcodes: 3 seviyeye kadar iç içe yerleştirlebilen hata kodlarını belirtir.

Reason: İnsan tarafından okunabilir (açıklayıcı, anlaşılır) açıklama içerir.

Rest ile Soap Farkı

Güvenlik: SOAP üzerinde güvenlik(security) sağlamak daha kolay ve hızlı şekilde olabiliyorken, bu durum REST için karmaşık olabiliyor. REST için güvenlik söz konusu olduğunda SOAP’a göre biraz zayıf kalmaktadır.

Data Yapısı: REST ile JSON, XML hatta TEXT ile çalışabiliyorken, SOAP ile XML kullanmalıyız. REST bu sayede daha kullanışlı olabiliyor. JSON ile daha küçük boyutlarda verilerle işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer data boyutları uygulamanız için önem arz ediyorsa REST kullanmak sizin için uygun olacaktır.

Uygulama Hızı: Uygulamanızın daha hızlı çalışmasını istiyorsanız REST kullanmanız yararınıza olacaktır.

Destek: SOAP için geliştirici araçları daha iyidir. Kullanmamız için bize yardımcı olacak daha çok kaynak bulabiliriz. REST’in dökümantasyonu SOAP’a göre daha azdır.

REST yaklaşımı HTTP metotlarını kullanarak işlerini görür. GET,POST,PUT,DELETE vs.

SOAP servisleri RPC(Remote Process Call yani uzaktaki bir prosedürün çağrılması) çalışma yöntemini kullanır, WS-* gibi güvenlik protokollerini içerisinde barındırır, state bilgisini request ve response’larda saklar.

REST mimarisi SOAP’a göre oldukça esnektir ve hafiftir, taşınan veri miktarı daha azdır, entegrasyonu da daha kolaydır.

JSON (JavaScript Object Notation) ve XML (eXtensible Markup Language), farklı servisler veya programlar arasında bilgi alışverişi yapmak için kullanılan veri formatlarıdır. Her ikisi de biz insanlar veya makineler tarafından okunabilir ve yazılabilir. JSON, verilerin anahtar-değer (key-value) çiftleri şeklinde gruplandırıldığı bir format iken, XML verileri etiketler içinde gruplandırır ve ağaç şeklinde bir yapı oluşturur. JSON, daha hafif ve daha hızlıdır, ancak sadece basit veri yapıları için uygunken, XML daha karmaşık veri yapıları için kullanılır.

 

SOAP ve REST arasındaki benzerlikler nelerdir?

Uygulama oluşturmak için birçok farklı programlama dili, mimari ve platform kullanabilirsiniz. Farklı veri formatlarına sahip olduklarından bu kadar çeşitli teknolojiler arasında veri paylaşmak oldukça zordur. Hem SOAP hem de REST, bu sorunu çözmek için yapılan çalışmaların bir ürünüdür.

Çeşitli uygulamalar arasında API'ler veya iletişim noktaları oluşturmak için SOAP ve REST kullanabilirsiniz. Web hizmeti ve API terimleri birbirinin yerine kullanılır. Ancak API'ler daha geniş bir kategoridir. Web hizmetleri özel bir API türüdür.

SOAP ve REST arasındaki diğer benzerlikler şunlardır:

İkisi de, uygulamaların diğer uygulamalardan gelen veri isteklerini nasıl oluşturduğuna, işlediğine ve bunlara nasıl yanıt verdiğine ilişkin kuralları ve standartları tanımlar

İkisi de, bilgi alışverişi yapmak için standartlaştırılmış internet protokolü olan HTTP'yi kullanır

İkisi de, güvenli ve şifrelenmiş iletişim için SSL/TLS'yi destekler

Güvenli, ölçeklenebilir ve hata toleranslı dağıtılmış sistemler oluşturmak için SOAP veya REST kullanabilirsiniz.

 Büşra TANRIÖVEN